Stichting Speel-o-Theek Hillegom
Hofstraat 14
2181 AX Hillegom
Tel : 06-38847982 (alleen bereikbaar tijdens openingstijden)
www.speelotheek-hillegom.nl

R E G L E M E N T

Het bestuur en de medewerkers van de speelotheek stellen het zeer op prijs als u de door ons gestelde regels strikt naleeft.

 1. De speelotheek is in principe vrij toegankelijk voor ouders/verzorgers en kinderen (t/m 12 jaar onder begeleiding).
  De speelotheek biedt speelgoed te leen aan voor kinderen van 1 jaar t/m 12 jaar.
 2. Alvorens te mogen lenen, verklaren de ouders/verzorgers zich bekend met de reglementen van de speelotheek. Hiervoor dient te worden getekend bij inschrijving.
 3. U kunt afhankelijk van het abonnement 3 of 6  stuks speelgoed  lenen.
 4. Het speelgoed  kan maximaal 4 weken worden geleend. Verlengen is 1 maal mogelijk voor maximaal 1 week tenzij het speelgoed gereserveerd is. Verlengen kan door middel van het sturen van een mail, het sturen van een Whatsapp of telefonisch tijdens openingstijden. Doet u dit wel vóór het verstrijken van het uitlleentermijn.
 5. Het speelgoed wat u leent is heel, schoon en compleet. U kunt dit thuis controleren. Wanneer blijkt dat er toch een onderdeel ontbreekt of kapot is dient u dit meteen aan ons te melden via de mail of telefonisch tijdens openingsuren. Wij zullen hier dan een aantekening van maken zodat u niet aansprakelijk wordt gesteld.
 6. Het speelgoed moet schoon, compleet en in originele verpakking weer worden ingeleverd. Alle onderdelen worden bij inlevering door de medewerkers nageteld en gecontroleerd.
 7. Speelgoed mag niet onderling geruild worden zonder dat dit administratief door de medewerkers is verwerkt.
 8. Als speelgoed te laat wordt ingeleverd is de lener een boete verschuldigd.
 9. Als het geleende speelgoed regelmatig door u beschadigd, incompleet of vies teruggebracht wordt, heeft de speelotheek het recht u als lener uit te schrijven.

Inschrijving/Lidmaatschap
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 7,00.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
Inschrijfgeld en contributie worden automatisch geïncasseerd ten laste van uw rekening.

Te laat terugbezorgen
Bij het te laat terugbezorgen wordt € 0,50 per stuk speelgoed, per week of deel van een week in rekening gebracht.

Speelgoed niet compleet / onherstelbaar beschadigd
Wordt het speelgoed niet compleet ingeleverd, dan wordt minimaal € 1,50 per ontbrekend onderdeel als borgsom berekend. Voor ieder ontbrekend onderdeel dat binnen 2 weken alsnog wordt ingeleverd, wordt de borgsom terugbetaald.
Voor het bestellen van onderdelen wordt, naast de kosten van de onderdelen administratiekosten plus eventuele verzendkosten in rekening gebracht.
Men mag onderdelen niet vervangen zonder toestemming van de speelotheek.
Is het speelgoed zoek of door uw toedoen onherstelbaar beschadigd, of door ontbreken van essentiële onderdelen niet meer geschikt voor de uitleen, dit ter beoordeling van het bestuur, dan wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht.
Wordt het speelgoed niet schoon ingeleverd, dan worden schoonmaakkosten van 10 euro in rekening gebracht.

Reserveren speelgoed
Indien een stuk speelgoed is uitgeleend, dan kunt u het tegen betaling van € 0,50 reserveren.

 1. Het lidmaatschap loopt van juli t/m juni.
  Opzeggen dient schriftelijk of per mail te gebeuren vóór 1 juni.
 2. Situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 3. Voor specifieke stukken speelgoed kunnen afwijkende uitleenregels worden vastgesteld. Dit ter beoordeling van het bestuur.

Bestuur Stichting Speelotheek Hillegom